kunst en knutsels

Hippe letters

Al sinds het begin van de eeuwwisseling ben ik leerkracht Plastische Opvoeding in de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Ik ben elk schooljaar weer getuige van de overgang van kind naar puber, van cute naar cool,… en ondertussen probeer ik hen in mijn lessen wat te de-digitaliseren.  Ik ben daar zelf een kei in. […]

Continue Reading